1000 lượt tải trên CH Play được bao nhiều tiền là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp/ cá nhân phát triển ứng dụng quan tâm. Gần đây khi nhiều anh chị tới sử dụng dịch vụ tăng lượt tải ứng dụng có đặt câu hỏi là sẽ thu về được bao nhiêu tiền trên mỗi lượt cài, hoặc thu được bao nhiêu tiền trên mỗi 1000 lượt tải.

Mỗi lượt tải ứng dụng thu được bao nhiêu tiền?

Để xem mỗi lượt tải thu được bao nhiêu tiền, thì bạn cần xem sau khi khách tải ứng dụng của bạn sẽ dẫn tới những hành động gì, và hành động đó có sinh ra thu nhập hay không.

Hành động trong ứng dụng, thông thường được các chuyên gia Marketing gọi là chuyển đổi - conversions rate - tỉ lệ chuyển đổi - là một thông số bạn cần theo dõi, để có thể tính toán thu nhập trên mỗi lượt cài.

VD. Một ứng dụng Xem Tử Vi như ứng dụng này (Click để tải) sẽ có 2 nguồn thu chính

  • Thứ nhất nguồn thu từ quảng cáo
  • Thứ hai nguồn thu từ việc bán gói thuê bao sử dụng

Bạn có thể click vào ứng dụng bên trên để xem cách nhà phát triển đặt các quảng cáo hợp lý với nội dung để có được Convertions Rate tốt nhất.

Như vậy, trên mỗi lượt tải ứng dụng, nhà phát triển sẽ chưa thu được tiền, mà chỉ trên mỗi chuyển đổi mới được định giá thành nguồn thu.

1000 lượt tải trên CH Play được bao nhiều tiền?

Trên mỗi lượt tải ứng dụng thì chưa chắc thu được tiền, do tỉ lệ chuyển đổi quá thấp, chưa phát sinh click có thu nhập. Tuy nhiên trên 1000 lượt tải ứng dụng, chắc chắn bạn sẽ có thu nhập.

Thu nhập trên 1000 lượt tải ứng dụng phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

  • Thu nhập trên mỗi click chuyển đổi
  • Thu nhập phụ thuộc vào địa lý (GEO). Ví dụ User ở Ấn Độ, Campuchia click bạn sẽ thu nhập được khác với user ở Anh, Pháp, Đức .. click và sinh ra chuyển đổi
  • Giá trị eCPM của ứng dụng

Để theo dõi thu nhập trên 1000 lượt tải ứng dụng, thông thường nhà phát triển ứng dụng sẽ theo dõi thông số eCPM

eCPM được định nghĩa là:

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM); thu nhập ước tính được tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị mà quảng cáo nhận được. RPM hiển thị không thể hiện số tiền quảng cáo thực sự kiếm được; thay vào đó, số tiền này được tính bằng cách chia thu nhập ước tính cho số lần hiển thị nhận được, sau đó nhân với 1000. Công thức tính như sau:

RPM hiển thị = ( Thu nhập ước tính / # số lần hiển thị ) * 1000

Ví dụ: Nếu quảng cáo kiếm được số tiền ước tính là $180 từ 45.000 lần hiển thị quảng cáo, RPM hiển thị sẽ bằng ($180 / 45.000) * 1000 hoặc $4,00.

Vd về eCPM tại các quốc gia khác nhau là khác nhau:

1000 lượt tải trên CH Play được bao nhiều tiền?
Ví dụ về eCPM

Nôm na bạn có thể hiểu là, nếu quốc gia nào có eCPM càng cao, thì giá cho mỗi lượt tải ứng dụng càng đắt, tỉ lệ chuyển đổi thành tiền trên mỗi lượt tải ứng dụng càng cao.

Thực tế càng nhà phát triển ứng dụng chuyên nghiệp sẽ khao khát lượt tải ở những thị trường có eCPM cao.

Quay lại vấn đề về 1000 lượt tải CH Play thu được bao nhiêu tiền? Như phân tích bên trên thu nhập của bạn có thể tới từ quảng cáo hoặc chuyển đổi có khả năng thu tiền.

Vậy mình ví dụ, bạn phát triển 1 ứng dụng A, tại thị trường Việt Nam, ứng dụng của bạn có eCPM khoảng 4$ và số lần hiển thị quảng cáo của bạn khoảng 10000, vậy thu nhập của bạn cho ứng dụng này sẽ khoảng 40$.

Trên đây, mình chỉ phân tích sơ bộ cách hiểu về thu nhập trên ứng dụng, và cách tính toán để cân đối thu nhập. Thực tế thu nhập của các ứng dụng là khác nhau, để đánh giá  và phát triển một ứng dụng bạn cần có chuyên môn sâu về quản lý ứng dụng cũng như hiểu rõ về thị trường ứng dụng mà bạn phát triển.

(write by HoanLT)

HoanLT, Theo Reviview 365 tổng hợp