Viết bài chuẩn SEO là gì?

SEO có nghĩa tối ưu hóa đối với các công cụ tìm kiếm (Xem thêm: Định nghĩa SEO là gì?). Vậy viết bài chuẩn SEO đó chính là viết bài phù hợp với các công cụ tìm kiếm. Và ở mức độ chuyên sâu hơn, viết bài chuẩn SEO chính là cách viết để các bộ máy tìm kiếm có thể tìm thấy và "đọc hiểu" được nội dung của bạn, từ đó dễ dàng đưa nội dung của bạn tới người cần.

Viết bài chuẩn SEO cơ bản là bài viết của bạn cần đáp ứng được những yếu tố cơ bản của SEO. Các yếu tố này bao gồm: 1. Yếu tố về cấu trúc bài viết và các phần tử trong bài 2. Các yếu tố về nội dung và từ khóa

Viết bài chuẩn SEO nâng cao ngoài viết đáp ứng được 2 yếu tố bên trên, bạn cần đưa ra được chiến lượng và giá trị lõi (core value) cho bài viết.

Tại sạo cần viết bài chuẩn SEO

Các lý do vì sao bạn cần viết bài chuẩn SEO, nhất là đối với các website Blog và website báo điện tử, bởi vì 3 lý do chính sau đây:

 1. Viết bài chuẩn SEO giúp truyền tải nội dung một cách rõ ràng và có hệ thống
 2. Viết bài chuẩn SEO giúp người đọc dễ hiểu và dễ tiếp thu
 3. Viết bài chuẩn SEO giúp công cụ tìm kiếm tìm thấy và lan tỏa bài viết, từ đó tăng traffic từ tìm kiếm tự nhiên (organic search) cho website của bạn

Hướng dẫn cách viết bài chuẩn SEO

Để viết bài chuẩn SEO, trước hết bạn cần hiểu về hai vấn đề chính trong phần bài viết chuẩn SEO cơ bản, đó là cấu trúc bài viết và từ khóa chính trong bài viết.

Cấu trúc bài viết và các phần tử trong bài viết chuẩn SEO.

Cấu trúc bài viết chuẩn SEO cần rõ ràng, mạch lạt, đầy đủ nội dung cơ bản xoay quanh vấn đề chính mà bài viết đề cập. Các phần tử trong bài vết chuẩn SEO cần có bao gồm:

 1. Tiêu đề bài viết: Nên khoảng 60-70 ký tự, và có chứa cụm từ khóa chính, tiêu đề bài viết nên được sử dụng thẻ H1 (Heading 1)
 2. Mô tả ngắn: Nên trong khoảng 120 ký tự và có chứa cụm từ khóa chính 1 lần, tối đa 2 lần. Từ khóa phụ 1 lần, tối đa 2 lần.
 3. Thân bài: Nên trong khoảng 800 -1000 ký tự
 4. Các nội dung chính được đánh dấu mục: Nên chia thành các đầu mục lớn và đầu mục nhỏ phù hợp rõ ràng. Tên mỗi đầu mục nên có số ký tự phù hợp (khoảng 60 ký tự), tên đầu mục nên nằm trong thẻ H2 (Heading 2). Mỗi đầu mục lớn chứa nội dung khoảng 300 ký tự.
 5. Ảnh minh họa: Kích thước nên vừa phải và hợp lý với bài viết. Nên có chú thích ảnh (chứa cụm từ khóa chính) và thẻ Alt truyền nội dung mà ảnh minh họa phản ánh, phù hợp với nội dung của bài, nên chứa 1 cụm từ khóa.
 6. Video hoặc Media minh họa khác - Tương tự như mục 5
 7. Hệ thống Link biulding bao gồm: Internal linking (Liên kết trong website)  và External linking (liên kết ra ngoài website) - Link biulding cần hợp lý và không phải là yếu tố nhất quyết.

 

Viết bài chuẩn seo là gì? Hướng dẫn cách viết bài chuẩn SEO cơ bản
Viết bài chuẩn seo là gì? Hướng dẫn cách viết bài chuẩn SEO cơ bản

Các yếu tố về chiến lược nội dung và từ khóa

Từ khóa trong một bài viết chuẩn SEO nên được chia ra thành "Từ khóa chính" và "từ khóa phụ". Mỗi bài viết nên được xác định 01 từ khóa chính và 03-05 từ khóa phụ. 

Từ khóa nên được research (nghiên cứu) cẩn thận trước khi làm bài viết. 3 yếu tố cần biết trong research từ khóa bao gồm

 1. Xác định chính xác từ khóa
 2. Xác định khối lượng truy cập trung bình của từ khóa (Volume traffic hàng tháng của từ khóa)
 3. Xác định yếu tố chiến lược liên quan tới nội dung bài viết và tổng thể website.

Kết luận về cách viết bài chuẩn SEO

Viết bài chuẩn SEO đã trở thành một kỹ thuật cần thiết dối với hầu hết những người tham gia sáng tạo nội dung trên mạng. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng mình đã làm tốt hay chưa? Khi viết lách điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần và nội dung trong bài viết nên truyền tải như nào để người đọc dễ hiểu.

Ví dụ về một vài bài viết chuẩn SEO đơn giản bạn có thể tham khảo:

Trên đây là Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO cơ bản. Bạn có thể lưu bài viết này như một kiến thức trong quá trình rèn luyện viết lách. Các kỹ năng này có thể áp dụng để viết cho Blog, cho website, hoặc báo điện tử đều rất hiệu quả. Người đọc sẽ thích các nội dung của bạn và các cỗ máy tìm kiếm sẽ hiển thị nội dung của bạn cho người đọc.

Chúc bạn thành công!

HoanLT, Theo Admin SSK Hà Nội