Shopsongkhoe.vn áp dụng chính sách dành cho NV Kinh doanh và CTV Kinh doanh như sau:

I. Chính sách dành cho CTV Kinh doanh

Các nhân sự được áp dụng chính sách dành cho CTV kinh doanh chính thức là:

  • CTV Kinh doanh có ký HĐLĐ
  • CTV kinh doanh có phát sinh doanh số hàng tháng

Bảng 01: Dự kiến lợi nhuận và thưởng doanh số, thưởng năm (VNĐ)

Chính sách dành cho CTV và NV Kinh doanh Shopsongkhoe

II. Cơ chế dành cho Nhân viên KD, trưởng nhóm KD

Cơ chế dành cho NV Kinh doanh, Trưởng nhóm KD áp dụng cho:

  • NV Kinh doanh có ký kết HĐLĐ với Công Ty
  • NV Kinh doanh làm việc tại trụ sở Shop Sống Khỏe
  • NV KD có hoạt động kinh doanh và có doanh số hàng tháng.

Chính sách dành cho CTV và NV Kinh doanh Shopsongkhoe

III. Quy định chung

CTV, Nhân Viên KD khi đã có cam kết hợp tác và ký HĐLĐ với SSK Hà Nội cần tuân thủ các quy định chung của Doanh nghiệp về nề nếp, tác phong và thái độ làm việc với đồng nghiệp, khách hàng.

  • Cam kết bảo mật thông tin về sản phẩm, hàng hóa và chính sách bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng.
  • Mức thưởng có thể thay đổi điều chỉnh đối với từng cá nhân, theo quyết định của BGĐ.
  • Thời gian áp dụng: 01/04/2022 cho đến khi có thông báo mới
Cedrick Stanton, Theo Reviview 365 tổng hợp