Trong trường hợp muốn gửi bài viết hợp tác, hoặc cần các thông tin từ chúng tôi, bạn có thể liên hệ thông qua các kênh sau:

1. Email: ssk.hanoi.2015@gmail.com

2. Facebook:https://www.facebook.com/sskhanoi

3. Số điện thoại hotline: 0382922228

Chúng tôi luôn chào đón các bạn CTV tới hợp tác về nội dung bài viết. 

Xin trân trọng cảm ơn.

BQT, Theo SSK Hà Nội